Från Strömsund kör du i riktning väst på Kyrkgatan mot Stortorget. Sväng sedan vänster för att stanna kvar på Kyrkgatan.

Ta första höger in på Järnvägsgatan. Sväng sedan höger vid Brogatan/E45. Fortsätt att följa E45 och åk igenom 1 rondell. I rondellen tar du 3:e avfarten in på Strömsvägen/Rutt 342. Fortsätt att följa Rutt 342 cirka 63 km.

Sväng höger och kör cirka 9,0 km. Sväng höger igen och fortsätt på den vägen i cirka 14 km. Sedan var det dags att sväng höger en sista gång. Följ vägen tills du kommer till Skansnäset.

Välkommen till Tolek´s kennel och familjen Harrysson.