Storspann pa flon

Fakta och kuriosa

om slädhundar och slädsport

Allt om slädhundar, draghundar, typiska slädhundsraser, slädhundstävlingar som sport och mycket mer har vi samlat under denna rubrik.

Som slädhund eller draghund betecknas vilken hund som helst som används för att dra en släde, specialvagn, cykel eller liknande. Oftast är det speciella raser som är uthålliga och som uthärdar kyla. Var och när hundar blev för första gången använda för att dra en släde är inte känd. Troligtvis var det ursprungsbefolkningen i östra Sibirien som hade en lång tradition med resor under vintern. 

De typiska slädhundar som man känner idag uppkom ungefär 100 före Kristus bland olika folkgrupper i arktiska regioner. Varje ras fick sitt namn efter ursprungsområdet. Hundar från Sibirien kallades Siberian Husky och hundar av folkgruppen Mahlemuite fick namnet Alaskan Malamute. Den senare rasen används i Alaska ofta vid tävlingar med slädhundar. 

Slädhundar som har de optimala förutsättningarna kan dra en släde över 200 kilometer under ett dygn. Den mentala kompetensen beskrivs oftast med engelska "desire to go", som betyder att djuret fortsätter att röra sig under hårda krav för kroppen och under hårda klimatiska omständigheter. Trots att hundarna står under stress måste de förstå slädförarens kommando och hitta den rätta vägen. 

Under korta tävlingar når slädhundar en genomsnittlig hastighet från 30 till 35 kilometer i timmen.