Storspann pa flon2

Sätta samman ett slädhundsteam

- vanligtvis med 4 till 18 hundar

Idag används huvudsakligen spann med "nomeanspänning". Detta innebär att varje hund är kopplad till en centrumlina som löper hela vägen från släden fram till ledarhundarna.

Bland hundarna skiljs positionerna lead (ledarhunden/hundarna), point (går bakom ledarhunden/hundarna), wheel (direkt framför släden), och swing /team (resterande hundar mellan wheel och point). 

De högsta kraven ställs på ledarhunden/hundarna som bestämmer teamets hastighet och kommunicerar med föraren. Dessutom måste de självständigt hitta den rätta vägen så att föraren bara behöver ingripa i nödfall. Det är förundransvärt att det finns så bra orienterings- och minnesförmåga bland ledarhundarna. Ofta känner de igen vägar som de gick några år tidigare.

Som wheeldog används ofta de hundar som är starkast på grund av den högre belastningen framför allt sidobelastningen, Wheeldogs är en viktig possition för att släden inte ska gena genom kurvorna. 

Swingdogs är de hundar som går i mitten av spannet och behöver i regel bara ha en stor lust att arbeta. Som swingdog används ofta hundar som är i utbildning.. 

För att förhindra snedbelastning och tryckskador så bör man variera possition.