Beaver Trap Trail LT

Slädhundstävlingar

som sport

Året 1925 blev en slädhund med namnet Balto världsberömd. Denna hund ledde ett slädhundteam 96 mil genom is, snö och snöstorm med viktig medicin i bagaget för att hjälpa staden Nome i Alaska att undkomma en difteriepidemi.

På grund av denna händelse skapades 1973 slädhundtävlingen "Iditarod" som leder över 1860 kilometer genom vildmark och fjäll samt havsis och hårda vindar. Sedan denna tid är liknande tävlingar både i Nordamerika och i Europa populära. I Europa finns det nu många föreningar där personer som tävlar med slädhundar är organiserade. 

Man indelar slädhundtävlingar i vagntävling och slädtävling. Vagntävlingar har mer träningskaraktär. Vagnarna har ibland tre hjul, men oftast fyra. Vagnarna är mycket olika konstruerade men vid alla står slädledaren på vagnens bakre del eller springer bredvid och skjuter på. De flesta europeiska musher måste på grund av klimatförhållandena köra med vagn istället för släde. 

Den mest kända och viktigaste tävlingsarten är tävlingar med släde. Bland dessa skiljs liksom inom idrotten sprintertävlingar, medeldistans- och långdistanstävlingar. Kategoriindelningen skiljer sig från region till region. Några tävlingar som i Skandinavien och USA räknas som sprint betecknas i mellersta Europa som medeldistans. Till de mest kända långdistanstävlingarna räknas den redan nämnda "Iditarod" i Alaska och tävlingen "Yukon Quest" i Alaska och Kanada. 

Båda tävlingarna sker under hårda klimatförhållanden och är när man betraktar dem från sportlig aspekt på gränsen för vad man orkar. Till viss del är de jämförda med extrembergsbestigning. En annan tävling som inte är lika krävande som de tidigare nämnda är Finnmarksloppet i norra Norge. Denna tävling sker varje år i början av mars och är uppdelad i två kategorier. Den första är med åtta hundar i teamet och går över 500 kilometer, den andra med fjorton hundar och över 1000 kilometer. Även denna tävling kräver stora ansträngningar av alla deltagare.