Paus pa Bunksjon

Om Siberian Husky

en typisk drag- och slädhund

Siberian Husky är uthållig, stark och köldhärdig. Rasen är avlad för att vara en snabblöpande spannhund och används huvudsakligen som slädhund.

Det är lika naturligt för en siberian husky att arbeta i ett hundspann, som det är för en jämthund att jaga älg eller en border collie att valla får. Siberian Huskyn är en typisk utomhushund. Men trots sitt vänliga lynne är siberian huskyn inte som vilken vanlig sällskapshund som helst. Det är en ras med starka, ursprungliga jaktinstinkter. Det är alltså hundar som sällan kan vara lösa utomhus. 

Den ras som i dag kallas Siberian Husky utvecklades hos tjuktjerfolket i den nordöstligaste delen av Sibirien. Klimatförhållanden tvingade dem att basera sitt uppehälle på jakt över vidsträckta områden och tjuktjerna svarade på naturens krav genom att utveckla en unik ras av slädhundar, skräddarsydd för de speciella behov deras överlevnad berodde.