Spann BTT

Beaver Trap Trail & Bäver Open

SM-status för Sprint- och medeldistans 2015!

Draghundstävlingar för alla från turåkerare till proffs med sprint, medel och långdistans. Norråker - Saxvattnet - Saxnäs

Beaver Trap Trail arrangeras av SPHK NN och Övre Tåsjödalens Utpost bistår endast med web utrymme av kostnadsskäl

English further down on each side

Tävlingarna pågår 2015 mellan torsdag 19/3 till lördag 21/3.
För mer detaljer se under respektive tävling och i översikten nedan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Översikt över de olika tävlingarna:

BTT (bäver) Open (Sprint och medeldistans) körs torsdag-lördag och är en sprint och medeldistans tävling med distanser från 5 - 50 km för släd, pulka och linklasser.  2015 är det SM status på släde sprint och medeldist samt lina lång.

Ungdomar 5 km, 4-spann 12km, 6-spann 15km, 8-spann 20km, öppen 25km, Medeld 50 km. Alla distanser är ungefärliga tills vi har haft möjlighet att mäta på snö.

BTT classic är en tredagars medeldistans tävling med två övernattningar i tält, start torsdag och mål lördag. Kan även köras i Turklass för dig som inte vill tävla.

BTT 100 medeldistans på 1 dag med start sent fredag och mål lördag.

BTT 350 långdistans över ca 350 km start torsdagmorgon mål fredag/lördag.
För BTT 350 öppnar vi upp för anmälning den 10/1 -15 till 28/2 -15 (efteranmälan 1/3 - 15/3 )

 

Allmän information

Incheckning och veterinär besiktning 18/3 hela dagen, vi uppdaterar med mer exakta tider.

OBS !  Ingen incheckning och veterinärbesiktning under torsdag 19/3

Första start 19/3 kl 06:00 (BTT 350). Bäver Open (SM) har första start kl 09:00 och sedan startar vi ut BTT Classic ca 12:00.

Exakta starttider kommer upp när anmälningstiden gått ut.

Invigningen av SM, Bäver Open och Beaver Trap Trail kommer att hållas under kvällen den 18/3 centralt i Norråker. Med invigningstal av representanter från bla SDSF och Strömsunds Kommun

Mushers dinner på lördagkväll 21/3 kl 19:00, bokas på info@ot-utpost.se

 

Regler

IFSS regelverk gäller för samtliga klasser
Obligatorisk utrustning gäller för BTT Classic, BTT 100 och BTT 350.
För mer information läs under menyerna till höger.

Logi:
Norråkers Camping: 070-376 25 23
Idestugan: Anneli  073-180 23 81
Mer information: http://www.norraker.nu  (öppnas i nytt fönster)
Karta över Norråker med information om service och tävlingsfunktioner (öppnas i nytt fönster)

 
Mer info ang tävlingarna hittar ni under respektiver flik till höger.
Rickard 070-398 25 10
- Beaver Trap Trail på Facebook >>

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Beaver Trap Trail is organized by SPHK NN. Övre Tåsjödalens Utpost assists only with web space for cost reasons

Competitions take place in 2015 between Thursday, mar 19 to Saturday, mar 21. For more details refer to the menu on the right or the overview below

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Overview of the competitions 

Bäver Open (Sprint and mid.distance) runs Thursday-Saturday and is a sprint and middle distance race with distances 5-50 km for sled, nordicstyle and skijoring. 2015 competitions has  SM status in sled sprint and medium-dist and skijoring long. 

Youngsters 5 km, 4-spann 12km, 6-spann 15km, 8-spann 20km, Unlimited 25km , Middle dist 50 km . Distances are approximate until messured properly on snow.

BTT classic is a three-day middle distance race with two nights in a tent, from Thursday to Saturday. You may also participate in Touring class (Turklass) if you do not want to compete.

BTT 100 medium range of 1 day starting late Friday and goals Saturday. 

BTT 350 long distance starts Thursday and finnishes Friday/Saturday.
For BTT 350, we open up the notification 10 jan - 28 feb  2015
(after notification 1 mar - 15 mar) 

General Information

Check-in and veterinary inspection 18/3 all day, we update with more accurate times.

NOTE! No check-in and veterinary inspection during Thursday, 19/3

First start 19/3 06:00 (BTT 350). Beaver Open (SM) is the first start at 09:00 and then we start out BTT Classic approximately 12:00.

Exact starting times will come up when the registration period expires.

The inauguration of the SM, Beaver Open and Beaver Trap Trail will be held during the evening of 18/3 central Norråker. With the opening speech of representatives from blah SDSF and Strömsunds Municipality

Mushers dinner on Saturday night 21/3 at 19:00, booked on info@ot-utpost.se

Rules

IFSS regulations apply to all classes
Mandatory equipment for BTT Classic, BTT 100 and BTT 350

Accommodation:
Norråkers Camping: +46 70-376 25 23
Idestugan: Anneli +46 73-180 23 81
More information: http://www.norraker.nu  (open in new window)
Map over Norråker with information of services and competition areas (open in new window)

 

More info regarding the competition can be found in respectful eagerness tab to the right. Rickard +46 70-398 25 10
- Beaver Trap Trail on Facebook >>

 

Trailer för BTT 2014


- Några klipp från 2009 års start av hundspannstävlingen Beaver Trap Trail som körs varje år vecka 13 i Norråker i norra Jämtland hittar du på You Tube >>