Taltplats-stekenjokk

Beaver Trap Trail 100

Medeldistans över en etapp

Draghundstävlingar för alla från turåkerare till proffs med sprint, medel och långdistans. Norråker - Saxvattnet - Saxnäs

BTT 100 är medeldistans över en etapp på ca 100 km. Spåret passerar campen på Saxvattnet så det finns en möjlig checkpoint för er som kör denna klass.

Möjlighet till dragprov för AM

Första start 23:00 den 20/3

Anmälan HÄR>> (Utländska förare kan anmäla sig på rickard@beavertraptrail.se.)

Chiplista HÄR>>

Betala din anmälan

VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser.

Din anmälan godkänns först efter att startavgiften är betalad


Startavgiften betalas till:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sverige
Bankgiro: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
800 Skr
Efter 15 mars 2015 höjes startavgiften med 500 Skr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

English

BTT 100 is a middle distance race of one stage about 100 km. The track passes the camp on Saxvattnet so there is a potential checkpoint for you who run this class. 

Worktest for AM

First start kl 23:00  20/3

Registration HERE >> (Foreign drivers can registrat at rickard@beavertraptrail.se)

Chip List HERE >>

Pay the registration fee.

IMPORTANT! Do not forget to specify which DRIVERS payment relates.

Your registration is accepted only after the entry fee is paid


The starting fee is payable to:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sweden
Bank account: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
800 SEK
After March 15, 2015 raised the entry fee of 500 SEK