Spak och Tyll i snodrev

Beaver Trap Trail Classic

Medeldistans med tältövernattning

Draghundstävlingar för alla från turåkerare till proffs med sprint, medel och långdistans. Norråker - Saxvattnet - Saxnäs

BTT classic är en medeldistans tävling med två övernattningar i tält. Tre etapper på totalt ca 130 km.

Ni kan välja att köra
- öppenklass
-8-spann
- 6-spann
- pulkaklass
- Turklass. För er som inte vill tävla. Ni kan köra tävlingsbanorna eller välja kortare alternativ.

Båda övernattningarna sker på samma ställe vilket gör att ni under andra dagen kan köra med enbart säkerhetsutrustning. På campen finns tillgång till vatten samt ett dass.

Funktionärerna kan inte ta någon utrustning till deltagarna så ni måste transportera er egen utrustning.

1 halmbal kommer att finnas till alla tävlanden ( inkl turklass) på campen.

Incheckning och veterinärbesiktning onsdag 18/3. Första start torsdag 19/3 ca 12:00

OBS ! vi kompletterar löpande med mer info så håll koll !

Anmälan HÄR>> (Utländska förare och Turklass kan anmäla sig på rickard@beavertraptrail.se)

Chiplista HÄR>> Ska vara ifylld till registreringen.

Betala din anmälan

VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser.
Din anmälan godkänns först efter att startavgiften är betalad


Startavgiften betalas till:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sverige
Bankgiro: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
800 SEK (Turklass 500 SEK)
Efter 15 mars 2015 höjes startavgiften med 500 SEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

English

BTT classic is a middle distance race with two nights in a tent. Three stages totaling 130 km. 

You can choose to run open class, 8-dog, 6-dog or nordicstyle, for those of you who do not want to compete, we have a Tourclass  where you can run the race tracks or choose shorter options. 

The start is at 12:00 am Thursday 19 mar and finish Saturday, 21 mar. 

Both the overnight stays in the same place so that during the second day can run only with safety equipment. At the camp there is access to water and a toilet. 

The functionaries can not take any equipment to the participants so you have to carry your own equipment. 

Straw will be available to all contestants at the camp. 

Inchecking and veterinary inspection 18/3 ! 

NOTE we will give more information continusly so stay tuned!

 

Registration HERE >> (Foreign drivers and Tour mushers can registrat at rickard@beavertraptrail.se)

Chip List HERE >> Must be filled in at registration

Pay the registration fee.

IMPORTANT! Do not forget to specify which DRIVERS payment relates.

Your registration is accepted only after the entry fee is paid


The starting fee is payable to:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sweden
Bank account: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
800 SEK (Tour musher 500 SEK)
After March 15, 2015 raised the entry fee of 500 SEK