Taltplats2

Här kommer vi att dela med oss av de erfarenheter vi fått efter ca 25 år med slädhundar.

 

Vi kommer att lägga upp saker allt eftersom vi gör filmklipp etc.

 

Så här har vi tänkt oss att stake out funktionen på linorna ska funka >>>>