Viresektioner

Viresektioner

Klädda med PE-lina

Finns i Röd, Gul, Svart och Blå, 4 eller 5 mm

Viresektion 5 mm, 1480 kg (vikt 390 g). Klädd med polyetenlina, röd, gul, blå, svart eller orange 

Viresektion 4 mm, 880 kg (vikt 265 g). Klädd med polyetenlina, röd, gul, blå, svart eller orange